Notification for Registered Graduates Corrected Electoral Roll
   Shuddhipatrak
   Notification for Registered Graduates Provisional Electroal Roll
   Standing Committee Order
   BOS Meeting Circular
   BOS Chairman Circular
   BOS Chairman Applications Scrutiny Reschedulling Circular
   Election Notification for BOS Chairperson
   Internet & Computer facility circular
   R G form submission circular
   Form submission Circular
   Election Schedule for Registered Graduates
   Circular Regarding Registered Graduates
   Circular Regarding Registered Graduates Election
   नोंदणीकृत पदवीधर मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करणे बाबत
   Circular for Offline Form - Registered Graduates
   Election program Notification for Registered Graduates
   Notification for Registered Graduates Final Electoral Roll (Revised)
   Notification for Registered Graduates Final Electoral Roll
   Notification for Registered Graduates corrected electoral roll
   परिपत्रक- प्राचार्य, व्यवस्थापन प्रतिनिधी आणि विभागप्रमुख यांच्या मतदानाकरिता दिनांक १२ जुलै, २०२३ रोजी विशेष रजा मंजूर करणेबाबत.
   परिपत्रक- प्राचार्य, व्यवस्थापन प्रतिनिधी आणि विभागप्रमुख यांच्या दिनांक १४ जुलै, २०२३ रोजी होणाऱ्या छाननी आणि मतमोजणीच्या वेळेत बदल झाल्याबाबत.
   Vote counting time change circular
   परिपत्रक- महाविद्यालयीन अध्यापकांना दिनांक ०५ जुलै, २०२३ रोजी विशेष रजा मंजूर करणेबाबत
   मतदार ओळखपत्राबाबत परिपत्रक
   उमेदवारांसाठी सूचना
   मतदारांसाठी सूचना
   Nomination Appeal Circular
   Nomination form Scrutiny Circular
   Nomination Form Received (Senate & Acadamic concil)
   Circular regarding Senate & Academic Council offline form
   Election Program Notification for Principal
   Election Program Notification for Teachers
   Election Program Notification for University Teachers
   Election Program Notification for Management Representative
   Election Program Notification for Teachers (Academic Council)
   Election Program Notification for Head of the Department
   Circular for University Teachers (AC)
   Corrigendum regarding Final Electoral Roll of Principal, Teachers, University Teachers & HOD
   Circular regarding Reservation Committee Meeting for Acadamic Concil
   विद्यापरिषदेवर आरक्षण सोडतीच्या बैठकीचे परिपत्रक
   Notification for Final Electoral Roll of Principal, Teachers, University Teachers, Management Representative & HOD
   Notification for provisional voter list of Registered Graduates.
   Notification for Corrected Voter list of Principal, HOD & Management Representative.
   Circular regarding grievence submission on voter list.
   Notification for Corrected Voter list of Teachers & University Teachers.
   Grievence Submission date extention Circular for principal, teacher, university teacher, management representative and HOD.
   Notification for provisional voter list of Principal/Director, Teacher, University Teacher, Management Representative & Head of the Department
   Voter form completion circular for Registered Graduates.
   Date Extention Circular for Registered Graduates 3.
   Date Extention Circular for Registered Graduates 2.
   Voter form complition Circular for Principal,Teacher, University Teacher, Management Representative & Head of the Department.
   Instruction regarding voter Registration form compliance to Principal, Head of Dept & Trusty.
   Date Extention Circular for Registered Graduates 1.
   Self attachted Xerox copy acceptance for Registered Graduates Circular.
   Name Change Circular
   Notification for Enrollment as a Voter for Registered Graduates Constitancy Election.
   Computer & Internet facilation Circular
   Voter form filling date extention circular 4
   Voter form filling date Extention Circular 3
   Voter form filling date Extention Circular 2
   Voter form filling date Extention Circular 1
  Management Representative Format :    Circular,    Resolution format
   Notification for Enrollment as a Voters for various Constitancy Election
   Jahir Prakatan
Election Notification for Principal, Teachers, University Teachers, Management Representative, HOD, Academic Council.
Grievance submission date on Provisional Electoral Roll of Registered Graduates is 18th May 2023 to 22nd May 2023.
Grievance submission date on Corrected Electoral Roll of Principal, Representative of Management & Head of the Department is 4th April 2023 to 8th April 2023.
Grievence submission date on Corrected Electoral Roll of Teachers & University Teachers is 30th March 2023 to 3rd April 2023.
Grievance submission date on Provisional Electoral Roll of Principal,Teachers, University Teachers, Representative of Management & Head of the Department is extended upto 11th March 2023.
Grievence submission date on Privisional Electoral Roll of Principal,Teachers, University Teachers, Representative of Management & Head of the Department is 6th March 2023 to 10th March 2023.
The online voter registration uncomplited form completion date for Registered Graduates from 1st Feb 2023 to 8th Feb 2023.
The online voter registration process for the Registered Graduates Extended from 13th Jan 2023 to 31st Jan 2023 till 5 PM
The online voter registration process for the Registered Graduates Extended from 13th December 2022 to 12th January 2023 till 5 PM
The online voter registration process for the Principals, Teachers, University Teachers, Representatives of Management, and Heads of the Departments for Voter form filling date Extention Circular extended from 28th November 2022 to 12th December 2022 till 6 PM
The online voter registration process for the Principals, Teachers, University Teachers, Representatives of Management, and Heads of the Departments for Voter form filling date Extention Circular extended from 19th November 2022 to 28th November 2022 till 6 PM
The online voter registration process for the Principals, Teachers, University Teachers, Representatives of Management, and Heads of the Departments for Voter form filling date Extention Circular extended from 14th November 2022 to 19th November 2022 till 6 PM
The online voter registration process for the Registered Graduates starts from 9th November 2022 to 28th November 2022 till 5 PM
The online voter registration process for the Notification for Enrollment as a Voter for Registered Graduates Constitancy Election starts from 9th November 2022 to 28th November 2022 till 5 PM
The online voter registration process for the Principals, Teachers, University Teachers, Representatives of Management, and Heads of the Departments extended from 30th October 2022 to 14th November 2022 till 6 PM
The online voter registration process for the Principals, Teachers, University Teachers, Representatives of Management, and Heads of the Departments starts from 14th October 2022 to 30th October 2022 till 6 PM
Contact for technical queries to fill the voter registration form (During office hours and only on working days.)
Technical help line number: (10AM to 6PM)
+91-8956787043

Technical support email: [email protected]

Contact for queries to fill the voter registration form (During office hours and only on working days.)
Contact no: 022- 68320012 / 68320017 ,+91-9152316641, +91-9152316642, +91-9152316643


Latest News :

 1. Notification issued for Enrollment as a Voters for various Constitancy Election (Principal, Teacher, University Teacher, Representative of Management and H.O.D.).
 2. Circular regarding format for Management Representative.
 3. Voter form filling date extention circular 1.
 4. Computer & Internet facilation circular
 5. Notification for Enrollment as a Voter for Registered Graduates Constitancy Election.
 6. Circular regarding Name Change
 7. Voter form filling date Extention Circular 2.
 8. Voter form filling date Extention Circular 3.
 9. Self attachted Xerox copy acceptance for Registered Graduates Circular.
 10. Date Extention Circular for Registered Graduates 1.
 11. Voter form filling date extention circular 4.
 12. Instruction regarding voter Registration form compliance to Principal, Head of Dept & Trusty.
 13. Voter form complition Circular for Principal,Teacher, University Teacher, Management Representative & Head of the Department.
 14. Date Extention Circular for Registered Graduates 2.
 15. Date Extention Circular for Registered Graduates 3.
 16. Voter form completion circular for Registered Graduates.
 17. Notification for provisional voter list of Principal/Director, Teacher, University Teacher, Management Representative & Head of the Department.
 18. Grievance submission date 6th March to 10th March 2023 for principal, teachers, university teachers, Management Representative & HOD.
 19. Grievence Submission date extention Circular for principal, teacher, university teacher, management representative and HOD.
 20. Notification for Corrected Voter list of Teachers & University Teachers
 21. सर्व संबंधितांना सुचित करण्यात येते की, मतदार यादी संदर्भात असणारे आक्षेप व सूचना ह्या आपल्या लॉगिन मधूनच कळवाव्यात. इतर कोणत्या प्रकारे कळवलेले आक्षेप व सूचना ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
 22. Notification for Corrected Voter list of Principal, Representative of Management & Head of the Department.
 23. Notification for provisional voter list of Registered Graduates
 24. Notification for Final Electoral Roll of Principal, Teachers, University Teachers, Management Representative & HOD
 25. Election Notification for Principal, Teachers, University Teachers, Management Representative, HOD, Academic Council
 26. Notification for Corrected Electoral Roll of Registered Graduates
 27. Notification for Final Electoral Roll of Registered Graduates
 28. Notification for Final Electoral Roll (Revised) of Registered Graduates
 29. Election Notification for Registered Graduates

This website can be best viewed in resolution width of 1024 and above.   
Supported Browsers Microsoft Edge (Latest Version), Google Chrome(Latest Version), Mozilla (Latest Version)